Prisliste

Konsultasjon hos spesialist    1500,-
Oppfølgingstime    1300,-
Studenter 1200,

Mannehelse konsultasjon 2800,-

Tillegg for undersøkelser:

Ano/rektoscopi 1500,-

Ultralyd 350- 480, urinprøve 250

Operasjoner i lokal bedøvelse:

Fjerne føflekk    2.100,-
Fjerne fettkul    3.100,-

Operasjon for inngrodd tånegl 3.600- 4.600,-

Tapping av vannbrokk (hydrocele) 2.800,-

Operasjon for kort streng 3.000,-

Trang forhud (Fimose) 5.000-10.000

Vasectomi (Sterilisering av menn) 4.950,-

Refertilisering: Pris etter avtale

Behandling av spindelvevsårer 2.050- 5.200

Informasjon

Når pasienten kommer direkte til operasjon, betales ikke konsultasjonstakst. Hvis pasienten kommer til operasjon, men legen ikke finner indikasjon for behandling, betales kun konsultasjonstakst.

For enkelte inngrep kan ekstra materialkostnad tilkomme.

Kirurgi Vest AS
Nygårdsgaten 4
5015 Bergen
For akutt hjelp ring 113