Prisliste

Konsultasjon hos spesialist, under 30 min 1600,-
Konsultasjon hos spesialist, over 30 min 1850,-
Oppfølgingstime    1500,-
Studenter 1500,

Mannehelse konsultasjon 3400,-

Tillegg for undersøkelser:

Ano/rektoscopi 1500,-

Ultralyd 350- 480, urinprøve 250

Operasjoner i lokal bedøvelse:

Fjerne føflekk    2.100,-
Fjerne fettkul    3.100,-

Operasjon for inngrodd tånegl 3.600- 4.600,-

Tapping av vannbrokk (hydrocele) 2.800,-

Operasjon for kort streng 3.500,-

Trang forhud (Fimose) 5.000-10.000

Vasectomi (Sterilisering av menn) 5.100,-

Refertilisering: Pris etter avtale

Behandling av spindelvevsårer 2.050- 5.200

Informasjon

Når pasienten kommer direkte til operasjon, betales ikke konsultasjonstakst. Hvis pasienten kommer til operasjon, men legen ikke finner indikasjon for behandling, betales kun konsultasjonstakst.

For enkelte inngrep kan ekstra materialkostnad tilkomme.

Kirurgi Vest AS
Nygårdsgaten 4
5015 Bergen
For akutt hjelp ring 113