OVERSIKT OVER BEHANDLINGER OG OPERASJONER

Alle operasjoner utføres i lokalbedøvelse. Før operasjonen får du tilsendt den nødvendige informasjonen om behandlingen og tiden etter operasjonen. Dette sendes på email.

Generelle kirurgiske inngrep
  • Fjernelse av føflekk.
  • Fjernelse av hudsvulster (fettkul eller andre oppfylninger i hud).
  • Operasjon for inngrodd tånegl.
  • Mindre arrkorreksjoner.
  • Behandling av spindelvevsårer
Urologiske operasjoner
  • Sterilisering (Vasectomy)​
  • Operasjon for fimose (trang forhud)
  • Frenulumplastikk (operasjon for kort streng).
  • Refertilisering menn
  • Innleggelse og skifte av katetere, Veiledning i kateterisering og opplæring i RIK.
Behandling av kroniske sår

Vi har god kompetanse på behandling og utredning av kroniske sår. Det anvendes behandling med bandasjemateriell for avansert sårbehandling sammen med kirurgisk opprensning av sårene.

Det utarbeides en sårprosedyre, som enten kan følges opp av hjemmesykepleier eller ved vårt kontor. Vi bestiller all nødvendig sårmateriell fra bandasjist. Med dette unngår man materiellgebyr ved behandlingen og får refundert utgiftene til bandasjemateriell etter §5.22 når beløpsgrensen er nådd. Legen ordner med søknaden.

Kirurgi Vest AS
Hans Tanks gate 8
5008 Bergen
For akutt hjelp ring 113